Coaching

Een eigen koers varen

Tijdens het werk als bestuurder, raadslid of gemeenteambtenaar zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het ‘politieke spel’, de soms tegengestelde belangen, de publieke opinie en de media? Hoe blijf je jezelf? Hoe zorg je voor een stabiele en effectieve fractie? Hoe bereid je je goed voor op politieke debatten en creëer je zo veel mogelijk draagvlak voor een beleidsvoorstel? Hoe optimaliseer je het overleg met je wethouder? Hoe ga je om met conflicten, waar trek je de grens? Een passend coachingstraject kan helpen bij het beantwoorden van deze vraagstukken.

Pridair biedt coachingstrajecten aan voor ambtenaren, politici en bestuurders op lokaal en regionaal niveau. Onze vorm van coaching is gericht op het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en vaardigheden, het verhogen van efficiëncy en effectiviteit, het leren beïnvloeden van situaties en het ontwikkelen van professionaliteit en een eigen (management)stijl. Ook het (weer) plezier hebben in het werk is een belangrijk uitgangspunt. Een coachingstraject leidt tot:

  • een sterker gevoel voor richting en focus;
  • toegenomen zelfkennis en bewustzijn van eigen handelen;
  • meer motivatie;
  • groter vermogen om met anderen om te gaan;
  • verbeterde persoonlijke effectiviteit;
  • toegenomen vindingrijkheid en veerkracht.

De juiste coach kiezen

Ook mensen met een gedegen theoretische bagage, ruime werkervaring en prima vaardigheden hebben zo nu en dan behoefte aan een klankbord. Iemand met wie zij kunnen “sparren”, die het werkveld kent en, op basis van ruime ervaring in diverse functies en branches, adviezen kan geven, varianten kan voorhouden en vooral de juiste vragen stelt.

Het aanbod van coaches is groot en het is dan ook niet altijd makkelijk een keuze te maken. Natuurlijk is de klik die je hebt met een coach belangrijk, maar daarnaast moet er absoluut vertrouwen zijn in integer handelen en het waarborgen van de privacy.

Als u overweegt Pridair in te schakelen, dan kiest u met Lennart Harpe voor een zakelijke, bevlogen en resultaatgerichte coach met ervaring als wethouder, raadslid, fractievoorzitter, ambtenaar, ondernemer, manager en adviseur. Iemand die het krachtenveld kent en ook inhoudelijk met u van gedachten kan wisselen. En dat alles op een prettige, informele wijze waarbij de lach niet wordt geschuwd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden die Pridair biedt op het gebied van coaching.

Regionale politiek

"De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten. 

Met elkaar vormen deze 23 gemeenten een vrijwillig samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De MRDH heeft taken op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigings-klimaat. 

De 23 gemeenten vormen samen het bestuur van de MRDH. Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben daarin hun eigen rol. Alle deelnemende gemeenten worden ondersteund door een compacte netwerkorganisatie, die kennis en capaciteit van de 23 gemeenten en andere partners met elkaar verbindt."

bron: www.mrdh.nl