Privacy statement

Pridair respecteert de privacy van bezoekers van haar website, daarom geven wij in dit privacy statement aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Pridair BV is gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27238162.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Tijdens uw bezoek aan onze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Op onze website worden wel niet-identificeerbare gegevens verzameld over de bezoekers van de website.

 

Websitegebruik cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, worden cookies van Google Analytics gebruikt. Deze meten o.a. hoeveel mensen de pagina’s bezoeken, de tijdsduur van het bezoek, het aantal bezochte pagina’s en de volgorde waarin deze worden bezocht. We gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren, wij hebben geen inzage in individuele gegevens van bezoekers.

 

Social media cookies

De artikelen en video’s die op onze website staan, kunnen gedeeld worden via social media. Voor de functionaliteit van de deel-optie worden cookies geplaatst door Facebook, Twitter, LinkedIn en Google.

 

Persoonsgegevens van opdrachtgevers

Indien u met Pridair een overeenkomst aangaat dan verwerken wij de volgende gegevens: NAW, functie, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pridair verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bescherming gegevens

Pridair heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Personen die namens Pridair toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bewaartermijn

Pridair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Rechten

Indien uw gegevens door Pridair zijn geregistreerd, heeft u recht ons om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daartoe kunt u contact opnemen via onderstaand contactadres.

 

Wijzigingen

Pridair behoudt zich het recht voor om, op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook, haar privacy statement aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Het meest actuele privacy statement is in te zien op de website van Pridair.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Pridair, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.