Public Affairs

Politieke besluitvorming, veranderingen in de maatschappij en de publieke opinie zijn van invloed op uw organisatie. Daarom is inspelen op - en beïnvloeden van - deze besluitvorming van strategisch belang voor uw imago en producten- en dienstenpakket.

De overheid dichtbij

Belangrijke besluiten worden steeds vaker genomen op lokaal en regionaal niveau, door de meest zichtbare overheid, dicht bij de burger. Pridair kent deze ambtelijke, politieke en bestuurlijke processen. Wij weten wat er speelt in dit politieke krachtenveld en hoe het spel gespeeld wordt. Relevante ontwikkelingen volgen wij op de voet, waardoor wij hoogwaardig en op maat gesneden advies geven over onder andere:

  • Het bouwen en onderhouden van waardevolle relaties en netwerken.
  • Het innemen van een standpunt in het publieke debat.
  • Het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de wensen en keuzes van uw organisatie.
  • Het optimaliseren van de communicatie met de media.
  • Het verstevigen van de betrekkingen met politieke en bestuurlijke beïnvloeders, beslissers en overige stakeholders.
  • Het doorlopen van procedures.

Uw belangen kenbaar maken

Pridair adviseert over waar, wanneer, bij wie en op welke wijze u uw boodschap kunt laten horen en helpt u bij de realisatie hiervan. Wij helpen u bij het richting geven, onderwerpen agenderen, coalities bouwen, argumenteren, overtuigen en koers houden. Met als beoogde resultaten: het realiseren van uw strategische doelen, een toegenomen naamsbekendheid en een verbeterd profiel en imago.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden die Pridair biedt op het gebied van public affairs.

"Public affairs is het strategische proces van inspelen op politieke en bestuurlijke besluitvorming en veranderingen in de maatschappij en publieke opinie, die van invloed zijn op het functioneren van de eigen onderneming of organisatie."

"Organisatiebelangen worden behartigd door invloed uit te oefenen en beleidsmakers en besluitvormers duidelijk te maken wat de impact van voorgesteld beleid is op de activiteiten van de organisatie."

"Daartoe behoort ook het stelselmatig bevorderen van het wederzijdse begrip tussen de organisatie en haar publieksgroepen.” 

bron: www.bvpa.nl