Een geslaagde bijeenkomst organiseren?

Een dagvoorzitter, gespreksleider of presentator kan van cruciaal belang zijn voor het slagen van een event of bijeenkomst. Hij/zij kan een duidelijke meerwaarde leveren door te anticiperen op de dynamiek in de zaal, of door een discussie vlot te trekken.

Interactie creëeren

Pridair kan de rol van onafhankelijke dagvoorzitter of presentator van congressen, seminars, werkconferenties, workshops, heidagen en strategiebijeenkomsten voor u vervullen. Op basis van een gedegen inhoudelijk voorbereiding zorgen wij er met u voor dat de bijeenkomst een succes wordt. Niet alleen door technisch “voorzitten”, maar vooral door het opwerpen van dilemma’s, het poneren van stellingen en doorvragen. Ook met het interviewen van sprekers en het actief opzoeken en prikkelen van het publiek wordt de interactie tussen zaal en sprekers bevorderd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden die Pridair biedt op het gebied van presentatie en dagvoorzitterschap.

Pridair | Presentator
Pridair | Dagvoorzitter