De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft

Gepubliceerd op 28 oktober 2019 om 11:29

“De ondertunneling van het spoor in Delft heeft de leefbaarheid in de stad sterk verbeterd. De winst in de leefbaarheid is 400 miljoen euro. Deze baten bedragen circa 40% van de totale kosten van Spoorzone Delft.” Zo is te lezen in de notitie De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft  van het Centraal Plan Bureau (CPB) d.d. 28-10-2019.

De toename in de leefbaarheid kan worden verklaard door het weghalen van allerlei negatieve effecten van treinverkeer, zoals geluidsoverlast en de barrièrewerking van het spoor. De notitie vormt input voor de discussie over het laten meebetalen aan investeringen in het ruimtelijke domein, door degenen die daar baat bij hebben.

Lees de volledige notitie