Als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van !

Gepubliceerd op 1 oktober 2020 om 17:22

Zuid-Holland vormt bijna een kwart van de Nederlandse economie én samenleving. Het is de meest dichtbevolkte en snelst groeiende regio van Nederland, met essentiële infrastructuur en logistiek, een enorme kennisdichtheid en een grote verscheidenheid aan sterke economische sectoren. Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen hebben sleutelposities in de huidige nationale, Europese en mondiale waardenketens. De aanwezigheid van zoveel kennis en ondernemerschap, zo dicht bij elkaar, dat is de unieke kracht van deze regio. 

Maar Zuid-Holland kan beter! Ondanks alle aanwezige kennis en bedrijvigheid in de regio, is in het afgelopen decennium de economie achtergebleven. De Zuid-Hollandse economie groeide 10 tot 15 procent minder hard dan andere belangrijke regio’s in Nederland. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) zou 15 miljard euro hoger zijn geweest bij een vergelijkbare groei van de Zuid-Hollandse economie.

Zuid-Holland kan en wil meer bijdragen aan de Nederlandse economie en samenleving en wil in samenhang investeren in onder andere kennis- en innovatie-ecosystemen, scholing en bereikbaarheid. Wat bereikbaarheid betreft wordt via het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) – waar ik als projectleider investeringspropositie aan verbonden ben - gewerkt aan een schaalsprong van het openbaar vervoer in de regio. De Zuidelijke Randstad heeft de opgave om tot 2040 circa 240.000 nieuwe woningen te realiseren. Daarvan dienen 170.000 woningen binnenstedelijk gebouwd te worden, binnen bereik van hoogwaardig openbaar vervoer en in combinatie met nieuwe bedrijfsvestigingen en campusontwikkelingen voor ten minste 85.000 nieuwe arbeidsplaatsen.  In deze video wordt hierover meer verteld.

Door: Lennart Harpe