Blog: Over oprukkende grijze dozen

Gepubliceerd op 13 november 2019 om 18:43

In het AD Delft van 12 november j.l., staat een interessant artikel over oprukkende grote, grijze dozen. Het gaat over het groeiend aantal distributiecentra in onze regio. Met name in de Harnaschpolder langs de A4 en bij de afslag Zoetermeer langs de A12, verrijzen distributiecentra van supermarkten en online warenhuizen. Dit is tegen het zere been van landschapsarchitect en hoogleraar Adriaan Geuze, die deze ontwikkeling ten koste vindt gaan van het schaarse open landschap in onze dichtbevolkte regio. Volgens Geuze ontbreekt een goede planning en kijken gemeenten niet verder dan hun neus lang is. Hij vindt dat de ontwikkeling van bedrijfsterreinen niet aan wethouders kan worden toevertrouwd en pleit voor een steviger regierol van de provincie Zuid-Holland.  

 

Bij dit artikel zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Volgens mij werken gemeenten juist in toenemende mate samen als het gaat om de (her)ontwikkeling en planning van bedrijfsterreinen. In hetzelfde artikel staat het voorbeeld van Delft en Zoetermeer, die zich bij de stichting Businesspark Haaglanden willen aansluiten. Daarnaast wordt er ook binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) samengewerkt en afgestemd, zoals te lezen is in de “Strategie Werklocaties 2019-2030”; een visie tot 2030 en regionale afspraken tot 2023 over kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Overigens is regionale afstemming ook een vereiste vanuit de provincie Zuid-Holland bij wijzigingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Het is niet zo gek dat bedrijven juist interesse hebben in deze regio als zij op zoek zijn naar nieuwe vestigingsmogelijkheden. De bedrijfsterreinen zijn goed ontsloten, dicht bij uitvalswegen en liggen in het hart van de Randstad, dicht bij de klant. Ook de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten, die met het OV naar hun werk kunnen (o.a. station Lansingerland-Zoetermeer) vormen een pré. Dat toch liever dan de door Geuze bepleite concentratie van distributiecentra in Venlo, Tilburg en de Rotterdamse haven.  

Voorlopig zal de druk op de ketel blijven. Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordrecht 240.000 extra woningen gepland, zo hebben 8 betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met elkaar afgesproken. En ja, al die mensen hebben behoefte aan groen en een aantrekkelijk landschap om te recreëren. En ook daar wordt door gemeenten en provincie aan gewerkt, zoals te zien is in o.a. het Balijbos, het Abtswoudse bos, het Staelduinse bos en natuurlijk het veenweidegebied Midden-Delfland. Maar diezelfde mensen willen ook op tijd gevulde supermarkten en een baan, voor zichzelf of voor hun kinderen. Werkgelegenheid is dus van groot belang, ook al zet de heer Geuze daar vraagtekens bij door te stellen “dit is niet wat Nederlanders willen, daar is veel en goed onderzoek naar gedaan”. Lees hier het hele artikel.

Door: Lennart Harpe