Hier plaatsen wij relevante nieuwsberichten, blogs en andere publicaties.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze dienstverlening, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Volg ons op 

Nieuws en blogs

Lennart Harpe benoemd tot wethouder

In een extra vergadering heeft de raad op dinsdag 23 maart Lennart Harpe benoemd tot wethouder. Hij volgt Hatte van der Woude op. Zij nam vorige week ontslag, omdat ze lid wordt van de Tweede Kamer. De VVD-fractie beval Lennart Harpe aan als kandidaat-wethouder.

Lees meer »

Lobby gemeenten naar climax

Op vrijdag 12 februari nam de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met 100% van de stemmen de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ aan. Wordt het barsten of buigen?

Lees meer »

Schaalsprong Openbaar Vervoer

De schaalsprong Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking maakt het mogelijk om in Zuid-Holland woon- en werkplekken beter met elkaar én met de vele kennisknooppunten te verbinden. Door deze drukst bevolkte regio - een kwart van Nederland - beter te verbinden wordt de nationale economie versterkt. Bekijk onderstaande video over de Groeiagenda Zuid-Holland. #MRDH

Lees meer »

Als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van !

Zuid-Holland vormt bijna een kwart van de Nederlandse economie én samenleving. Het is de meest dichtbevolkte en snelst groeiende regio van Nederland, met essentiële infrastructuur en logistiek, een enorme kennisdichtheid en een grote verscheidenheid aan sterke economische sectoren. Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen hebben sleutelposities in de huidige nationale, Europese en mondiale waardenketens. De aanwezigheid van zoveel kennis en ondernemerschap, zo dicht bij elkaar, dat is de unieke kracht van deze regio. 

Lees meer »

Sterker uit de crisis?

Je hoort het vaak: we zullen sterker uit deze crisis komen! De coronacrisis welteverstaan. Maar geen mens weet hoelang deze crisis nog gaat duren en hoe de situatie er bijvoorbeeld over een jaar uitziet.Dat zal voor de diverse sectoren en branches heel verschillend zijn: supermarkten en webwinkels hebben de omzet aanzienlijk zien stijgen, terwijl de horeca, de reisbranche en het openbaar vervoer klap op klap krijgen.

Lees meer »

Gemeenten krijgen er voorlopig geen cent bij

Tientallen bestuurders van gemeenten uit het hele land verzamelden zich donderdag 2 juli bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor hun kwetsbare financiële positie. Ze deden dat voorafgaand aan Kameroverleg met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Lees meer »

Terugblik op coronaschrik

Het was tijdens een autorit in de omgeving van Pannerden dat mijn vrouw en ik via de radio hoorden over de tweede coronapatient in Nederland, een vrouw uit Diemen werkzaam in het UMC Amsterdam. De melding van de eerste patiënt de dag daarvoor was min of meer langs ons heen gegaan. Het was op een vrijdag, de 28e februari om precies te zijn. We namen het bericht voor kennisgeving aan en zochten verder naar het pontje dat ons over het Pannerdensch Kanaal zou zetten. Oh zorgeloze, onschuldige tijd, waar ben je...?  

Lees meer »

Het nieuwe werken 2.0

De afgelopen weken verscheen een aantal artikelen in de media, o.a. in het AD en Facto Magazine, over het aanpassen van de werkomgeving aan de anderhalvemetersamenleving. Over een nieuwe manier van omgaan met huisvesting, werkplekken, facilitaire diensten en technologie, kortom … het nieuwe werken 2.0.

Lees meer »

Corona-afstand

Het gezegde ‘iemand mijden als de pest’ heeft een nieuwe, eigentijdse variant: ‘op corona-afstand blijven’. Eerst moesten we eraan wennen om elkaar geen hand meer te geven en dat ging op een beetje lacherige wijze, waarbij je halverwege het gebaar een terugtrekkende beweging maakte: oh, nee haha… Inmiddels, nog maar twee weken later, lopen we in een anderhalve meter wijde boog om elkaar heen. Het begrip sociale afstand heeft er een nieuwe betekenis bij gekregen.

Lees meer »

Voorzitter!

VVD-kamerlid Albert van den Bosch en CDA-kamerlid Harry van der Molen werken aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat externe, deskundige voorzitters raadscommissies voorzitten. Daar zullen veel fractievoorzitters en commissieleden blij mee zijn. Het valt immers niet mee om een deskundig raadslid ‘te verliezen’ omdat hij of zij commissievoorzitter wordt. Van inbreng in het debat is dan geen sprake meer. Met de mogelijkheid om als commissie te kiezen voor een externe voorzitter kan de druk op het politieke handwerk verlicht worden. Tevens kan het de kwaliteit (van het leiden) van een commissievergadering een impuls geven. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen - en daar ziet het naar uit – zullen ongetwijfeld oud-raadsleden zich voor deze functie gaan melden. Veelal zijn zij gepokt en gemazeld door jarenlang raads- en commissiewerk en vinden zij het aantrekkelijk om op deze wijze, zonder politiek-inhoudelijke rol, een bijdrage te leveren aan het lokaal bestuur. Lees meer hierover in onderstaand artikel uit Binnenlands Bestuur.

Lees meer »

2019 slecht jaar voor wethouders

Het afgelopen jaar is een recordaantal van 126 wethouders tijdelijk of definitief afgetreden of weggestuurd om politieke redenen. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2019 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door De Collegetafel. Ter vergelijking: in 2018 traden 46 wethouders af en in 2017 waren het er 79. Het aantal wethouders dat in 2019 stopte was daarmee het hoogste in de afgelopen vijftien jaar.

Lees meer »